SKVĚLÉ PRÁVNÍ SLUŽBY STOJÍ NA SPOLEHLIVÉM A FUNGUJÍCÍM TÝMU. NA TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI SI V CRAFT LEGAL ZAKLÁDÁME. S KLIENTY VŽDY BUDUJEME NADSTANDARDNÍ VZTAHY. KVALITA, PROFESIONALITA A SPOLEHLIVOST JSOU U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ. NEJEN PROTO MÁME ZA SEBOU MNOHO ÚSPĚŠNÝCH TRANSAKCÍ, VYHRANÝCH SPORŮ A DOBRÝCH KONCŮ SE ŠPATNÝMI ZAČÁTKY.

craftlegal

o nás

V craft legal věříme, že k úspěšnému podnikání patří i perfektní právní servis. Proto se naši klienti mohou spolehnout na to, že kvalita, profesionalita a spolehlivost jsou u nás na prvním místě. S klienty vždy budujeme nadstandardní vztahy založené na vzájemné důvěře, porozumění potřebám klienta a pochopení jeho byznysu. Jsme pyšní na to, že mezi námi a našimi klienty za léta vzájemné spolupráce vznikla mnohá přátelství a že nás spojuje nejedna radost z jejich obchodních úspěchů.

Naší specializací je obchodní právo, podnikatelská seskupení a corporate governance, fúze a akvizice, nemovitostní projekty, insolvence a restrukturalizace, stejně tak i obecná smluvní agenda a správa a vymáhání pohledávek. Dále se zaměřujeme na IT právo, telekomunikace, e-commerce, sw právo a právo duševního vlastnictví. V rámci komplexního právního poradenství klientům se věnujeme též pracovnímu právu, compliance a právu veřejných zakázek. Máme bohaté zkušenosti z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu a mezinárodního obchodu.

V neposlední řadě máme letitou právní praxi se spornou agendou, a to jak v oblasti civilního procesu, tak i správního soudnictví a zastupování našich klientů v rozličných správních řízeních.

tým

Dan Podpěra

partner

Štěpán Jahoda

partner

Jan Zahradníček

partner

Jana Frösslová

advokát

Pavlína Hartmann

advokát

Jan Hrubec

advokát

Denisa Jahodová

advokát

Katarína Lorencová

advokát

Markéta Magincová

advokát

Helena Ouředníková

advokát

Ondřej Šolc

advokát

Lukáš Penc

koncipient

Josef Růžička

koncipient

Linda Tilšer

koncipient

Nikola Jarešová

vedoucí kanceláře

Romana Černá

asistentka

Markéta Šimková

asistentka

Kateřina Rusková

recepční

Aleš Kartusek

student

Zuzana Macková

student

Jakub Matějka

student

Julie Sutula

student

Marie Fornousová

student

vybrané reference

Podporujeme základní biomedicinský výzkum zaměřený na vývoj nových molekulárních strategí pro léčbu chorob s globálním významem, jako jsou nádorová a neurodegenerativní onemocněni a infekce patogeny. Výzkum je realizován na prestižním pracovišti Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze.

kontakt

craft legal - advokátní kancelář s.r.o., C 366324 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 17088780, DIČ: CZ 17088780

Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
t: +420 224 011 311, office@akcl.cz

J indřišská J indřišská J indřišská U P ůjčovny S enovážné n áměstí N ekázanka N ekázanka P anská P olitických vězňů R ůžová N a Příkopě N a Příkopě clavské městí V Cípu
webdesign: webnext.cz

craft legal - advokátní kancelář s.r.o. © 2024